สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2567

อ่านแล้ว: 254

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
    วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิครั้งที่ 5/2567 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธาน ในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา  ,ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์  ,ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบาย และข้อราชการต่างๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ