ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านแล้ว: 173

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต และประธานสหกรณ์ออม ทรัพย์ครูทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์และขอความร่วมมือสหกรณ์ครูในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายฯ นายสุรศักดิ์ พันเจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน