การประชุมสัมมนาพัฒนาความรู้เรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 168

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
     วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประธานฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา ,คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ,คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาความรู้เรื่องการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สพม.ชัยภูมิ