การประชุม“การนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 2/2567

อ่านแล้ว: 170

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
    วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา ,ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ ,ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา ,คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ,คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพม.ชัยภูมิ ร่วมการประชุม“การนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ