การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร Apple in Education

อ่านแล้ว: 162

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
          วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร Apple in Education พร้อมด้วย นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมฯ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีแอปเปิ้ลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดการห้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 100 คน ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.ชัยภูมิ ,สพป.ชย เขต 1 เขต 2 และมี คุณกัญรัศ ลิ้มรวมทรัพย์ Apple Professional Learning Specialist เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี