การประชุมโครงการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านแล้ว: 141

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
      วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิเป็นประธานเปิดการประชมฯ พร้อมด้วย นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนงานราชการ ,คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมโครงการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ