การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2567

อ่านแล้ว: 180

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
     วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อม นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2567 โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ