กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อ่านแล้ว: 134

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
    วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ดร.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการ ประชาชนอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งมอบให้กับ นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รับมอบ ณ อบจ.ชัยภูมิ (ส่วนหน้า) อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อนำไปจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี