พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านแล้ว: 336

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
       วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย นางปนัดดา ศุภรานนท์ ผอ.รร.บ้านเขว้าวิทยายน ,นางประภัสสร สุวรรณที ผอ.รร.กุดตุ้มวิทยา ,นางอุมารินทร์ จำนงชอบ รอง ผอ.รร.เมืองพญาแลวิทยา และ นางนิตยา นาโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  
     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในครั้งนี้มีผู้บริหาร เข้าร่วม และมีหลักสูตรที่จะขับเคลื่อน ดังนี้ 
     1) ผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ,วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ,วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
       2) สถานศึกษาคู่พัฒนา 16 แห่ง แยกเป็น 
      2.1 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน 
      2.2 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 5 โรงเรียน 
      2.3 สังกัด สพม.ชัยภูมิ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา และโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 
      2.4 สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จำนวน 2 โรงเรียน 
      2.5 สังกัด เทศบาล จำนวน 1 โรงเรียน