การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting

อ่านแล้ว: 50

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
        วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย ดร.พัฒนรินทร์ จันทรัตน์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อกำกับ ติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษาฯ พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินห้องน้ำสถานศึกษา ในสังกัด ตามแบบประเมินฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ