ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 729

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาฯ และร่วมต้อนรับ ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษการกีฬา สพฐ. และคณะกรรมการจาก สพฐ. ซึ่งได้เดินทางมาร่วมประชุม ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิด้วย โดยมี นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผอ.รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด