โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมกิจกรรมถวายช้างประจำปี ๒๕๖๔

อ่านแล้ว: 997

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระยาภักดีชุมพลเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ