โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านแล้ว: 1166

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าน ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ นางสาวอัฉรา อาสาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล คณะศึกษานิเทศก์ คณะบุคลาการทางการศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ซึ่งเป็นประธานในพิธี ในการเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่

รายงานข่าวโดย: ครูพลอยรสา แสงลุน งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา