โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนปลอดขยะ ระดับดีเยี่ยม

อ่านแล้ว: 1259

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โอกาสนี้ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนปลอดขยะระดับดีเยี่ยม พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านระบบออนไลน์ ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยครั้งนี้ และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้มอบต่อโล่โรงเรียนปลอดขยะให้กับตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียน เพื่อเป็นการชื่นชมในการร่วมแรงร่วมใจดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ((Zero Waste School)