โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับพระราชทานโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔

อ่านแล้ว: 3415

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสุเทพ ทิพโชติ ครูผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ได้เข้ารับพระราชทาน โล่รางวัล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่รางวัลพระราชทาน พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มอบเกียรติบัตร และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมอบเหรียญที่ ระลึก ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย">