“วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านแล้ว: 3238

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายธนสิทธิ์ กำลังฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางแแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้ารับโล่ชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมสนับสนุนและขยายเครื่อข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร