วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

อ่านแล้ว: 4735

     วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยนายภัทราวุธ สิมช้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวภาวดี วิจิตรจันท์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน และนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียน 
    โดยมีกิจกรรม การประกวด Science Show การประกวดชุดธีมอวกาศและดวงดาว การแข่งขัน STEM และมอบรางวัล อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว ซูโดกุ   การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ROV E-sport เครื่องร่อนแบบเดินตาม ประเภทบินนาน จรวดขวดน้ำ ออกแบบโปสเตอร์/อินโฟกราฟิก