โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 นายชนาธิป สารีผล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านแล้ว: 556

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11  นายชนาธิป สารีผล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมี นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  นายอำเภอภักดีชุมพล นางสาวอัฉรา อาสาสู้  สจ.ชาญณรงค์ ผดุงขวัญ นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชัยภูมิ  นางณัฏฐ์สุดา นันทนิ  ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ  โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิพนธ์ อาจนิยม   นายพรวิชัย บุญแก้ว รองผู้อำนวยการ และ คณะครูทุกท่านให้การต้อนรับ