โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สอบโอเน็ต ม.6 ด้วยระบบDigitalTesting สนามสอบภักดีชุมพลวิทยา

อ่านแล้ว: 710

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 1 มีนาคม 2566  นายวีระศักดิ์  พลมณี รองผอ.สพม.ชัยภูมิ นายอภิชัย อาจประจันทร์ รองผอ.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุล  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ นิเทศ กำกับติดตาม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าสนามสอบ นายนิพนธ์ อาจนิยม นายพรวิชัย บุญแก้ว รองผู้อำนวยการ  และ  เจ้าที่ประสานงาน  เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ กรรมการคุมสอบ ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารภักดีชุมพลประทานพร โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา