วันที่ 11 พ.ค.2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ม.1 และ ม.4

อ่านแล้ว: 640

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 11 พ.ค.2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  จัดประชุมผู้ปกครองและอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  ม.1 และ ม.4