นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 573

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอภิชาติ ป้องสีดา นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ให้การต้อนรับนายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กรรมการ นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม