กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 741

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความนอบน้อม ความกตัญญู และความรักความผูกพันของศิษย์ที่มีต่อครู  โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอภิชาติ ป้องสีดา นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 146 ทุน เป็นเงินจำนวน 101,000 บาท และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการประกวดกิจกรรมต่างๆ  ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม