กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 404

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ รวมทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ได้มอบเกียรติบัตรพ่อครูแม่ครูดีเด่นและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้น เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา