วันที่ 28 มิ.ย.2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัด โครงการปลูกยางนาสร้างสวนป่าและแหล่งอาหารเพื่อชุมชน

อ่านแล้ว: 608

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 28 มิ.ย.2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัด โครงการปลูกยางนาสร้างสวนป่าและแหล่งอาหารเพื่อชุมชน โดยมี นางสาวอัฉรา อาสาสู้  นายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธาน นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการ
นายนิพนธ์  อาจนิยม รองผู้อำนวยการ   คณะครูนักเรียนร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้