ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No gift Policy

อ่านแล้ว: 500

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ท่านผู้อำนวยการสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมอรุณรุ่ง โดย ในวาระการประชุมครั้งนี้ ได้มีการ ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อนและหลัง การปฎิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ อีกทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฎิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่