โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านแล้ว: 6468

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย กลุ่มบริหารงานบริการ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์