โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBACQA

อ่านแล้ว: 5997

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันนัด โพธิ์กะต้น นางเกษร ป้องสีดา   นายสุภัจฉริยะ ใจตรง  และนายจักรกฤษณ์  สุวรรณกาล เข้ารับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBACQA  จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และร่วมประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ณ อิงธารรีสอร์ท นครนายก