วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ถวายพระพรชัยมงคล

อ่านแล้ว: 5931

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566  และพิธีรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว