วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะผู้บริหาร ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

อ่านแล้ว: 6005

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะผู้บริหาร ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา