วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านแล้ว: 6082

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น ปรจำปี 2566