วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน

อ่านแล้ว: 5983

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน