โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เข้าแข่งขันและประกวด ด้านศิลปะ ด้านวรรณศิลป์ และการใช้ภาษาไทย ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยพระราชทาน งานรวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม ครั้งที่ 3

อ่านแล้ว: 1533

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้ครูละมัย หมู่หัวนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูโชติกา เมืองงาม นำนักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เข้าแข่งขันและประกวด ด้านศิลปะ ด้านวรรณศิลป์ และการใช้ภาษาไทย ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยพระราชทาน งานรวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม ครั้งที่ 3

1. ประเภทเดี่ยว นางสาวสุนิสา วิราจันทร์ การแข่งขันการประกวดบทกวี (กิจกรรมก่อนงาน) ได้รับ รางวัลที่ 3
2. ประเภททีม 1.นางสาวสุนิสา วิราจันทร์ 2.นายพิเชษฐชัย แก้วสวัสดิ์ 3.นางสาวสุวัจนี แก้วโพธิ์กลาง และ4.นางสาวนารีรัตน์ ภูเพ็ง การแข่งขันแต่งกลอนสด (กิจกรรมวันงาน) ได้รับ รางวัล ชมเชยอันดับที่ 2

จัดโดย สมาคมนิยมไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม และความร่วมมือกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ