โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา

อ่านแล้ว: 694

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา รุ่นที่ 48 ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศน.สพม.ชัยภูมิ นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพม.ชัยภูมิ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ