วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง อบต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล

อ่านแล้ว: 624

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง อบต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล โดยมี นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง  รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณครูพัชรินทร์ ก้อนเงิน เป็นกรรมการการประกวดนางนพมาศและประกวดกระทง พร้อมสภานักเรียน  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ต.เจาทอง  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ