โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียง ดำเนินการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)

อ่านแล้ว: 685

วันที่ 4 มกราคม 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียง ดำเนินการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พ่อค้า แม่ค้า และคนขับรถ รับ-ส่ง นักเรียน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ผลการตรวจทั้งหมดเป็นลบ ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019