วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนภักดีชุมพวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี

อ่านแล้ว: 518

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 จัวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนภักดีชุมพวิทยา นำโดย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นำผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานลูกเสือไทย และกระทำพิธี เข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2566 ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา