โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยโควิด "เจียงทองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านแล้ว: 659

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยโควิด "เจียงทองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ท่านสส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต3 เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณสุชาดา แทนทรัพย์ (ไอเดียร์) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชัยภูมิ เขต1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้นำทักษะของการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2564