โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2564

อ่านแล้ว: 750

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ครูและบุคลากร โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2564
ประเภท ครูผู้สอน
1. นางเกษร ป้องสีดา
2. นายสุภัจฉริยะ ใจตรง
3. นายอรัญ ศรีจูมพล

ประเภท ผู้สนับสนุน
นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม โดยนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ