โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมดำเนินการจัดการแข่งขันงานส่งเสริมเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับครู-นักเรียน

อ่านแล้ว: 630

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ดำเนินการจัดการแข่งขันงานส่งเสริมเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับครู-นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564