โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต3 ) ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ชุดตรวจ ATK

อ่านแล้ว: 792

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายวันนัด โพธิ์กะต้น ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ให้การต้อนรับ ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต3 ) คุณสุชาดา แทนทรัพย์ (ไอเดียร์) (ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) คุณสุภาวดี ปัญญาหรรษาวงศ์ (ผู้ช่วยดำเนินงาน ของนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต3) และคุณทรายศิรินทร์ ภู่กันมาศกุล (สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิเขต2) มอบชุดตรวจ Antigen test kit ATK ให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม