โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เปิดเรียนแบบ On Site วันแรก

อ่านแล้ว: 1114

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เปิดเรียนแบบ On Site วันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีนายธรรมนูญ  วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม และหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ชี้แจงแนวปฏิบัติตนของนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019