โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นักเรียนชั้นม.1-6 ฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2)

อ่านแล้ว: 581

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลภักดีชุมพล ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม และคณะครู เยี่ยมให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม