วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัด พิธีมอบ ประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 398

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัด พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566
โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธี 
มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา