วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

อ่านแล้ว: 745

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ 
นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมงานหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ 
ณ วัดวังทองสามัคคีธรรม หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอนันต์ นาคนิยม เป็นประธานในพิธี