วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาและรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมในกิจกรรมการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีเกียรติยศ

อ่านแล้ว: 828

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาและรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมในกิจกรรมการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีเกียรติยศในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ