วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

อ่านแล้ว: 571

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 
ปีการศึกษา 2567 และเปิดห้องเรียนกีฬาในปีแรก สอบข้อเขียน และทดสอบร่างกาย 
ม.1 ฝึกสอนโดย นายไพฑูรย์ นนทะดี อดีตนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติ(ศิษย์เก่า)
ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ