วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียน พัฒนาศักยภาพผู้นำ คุณธรรมนำใจ

อ่านแล้ว: 332

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียน พัฒนาศักยภาพผู้นำ คุณธรรมนำใจ โดยมี นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานต่อ นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ และคณะครูนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม 9 ปี 
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา