วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4

อ่านแล้ว: 529

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4 โดยมีนายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการ นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะครู ให้การต้อนรับ 
ผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา