โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รอบชิงชนะเลิศ

อ่านแล้ว: 897

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวภัทรธิดา บุญชาติ นักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ระดับประเทศ ณ โรงแรมสยามวิลล่า สุวรรณภูมิ โดยมีนางสุภาภัทร คำวงษ์และนางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่น ควบคุมและฝึกซ้อม ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา 20,000 บาท