วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ส่งบุคลากรย้าย

อ่านแล้ว: 285

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ส่งบุคลากร คุณครูธีรวัฒน์ ศิริวิโรจนกุล เนื่องในโอกาสย้ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา และ คุณครูศิริพร โอวาทวงษ์ 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล